Nyelvek

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1.) Általános tudnivalók

Tájékoztatjuk, hogy a Jánosik és Társai Kft., mint Adatkezelő a www.janosikkft.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Jánosik és Társai Kft.  tiszteletben tartja és védi a honlapja látogatói személyes adatait, és mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat az elvárható legnagyobb biztonsággal kezelje, sértetlenségét biztosítsa, kompromittálódását megakadályozza, és biztosítsa, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Jánosik és Társai Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a jelzett adatok kijelölt adatkezelői, és csak olyan mértékig, ami feladatuk ellátásához szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Jánosik és Társai Kft. felelősséget vállal az önként átadott személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

A Jánosik és Társai Kft. nem felelős azoknak az Internetes oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat a Jánosik és Társai Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

2.) Az adatkezelő adatai:

Név: Jánosik és Társai Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.
Telephely, adatfeldolgozás helye: 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.
E-mail cím: janosik@janosikkft.hu
Adószám: 11066901-2-44
Cégjegyzékszám: 01-09-914812

Adatvédelmi tisztviselő: László Vince
Adatkezelési email cím: adatvedelem@janosikkft.hu

3.) Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Jánosik és Társai Kft. csupán a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatait gyűjti és dolgozza fel. A Jánosik és Társai Kft. az önkéntesen megadott személyes adatokat, mint például a név, lakcím, telefonszám vagy az e-mailcím, az általa nyújtott szolgáltatás biztosításához, továbbfejlesztéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok elérése érdekében kezeli.

A Jánosik és Társai Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, az önkéntes, egyértelmű és kifejezett egyéni hozzájárulás birtokában kezeli, használja és tárolja az Ön személyes adatait. A Jánosik és Társai Kft., amennyiben Ön visszavonja a személyes adatok kezelésére történő felhatalmazását, a Jánosik és Társai Kft. a személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásokban megfogalmazott, rendelkezésre álló határidő lejárta előtt törli.

4.) Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

A Jánosik és Társai Kft. által kezelt személyes adatairól időkorlát nélkül kérhet felvilágosítást, tájékoztatást.

Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Jánosik és Társai Kft adatbázisából való törlését az adattárolás indokának megszűnésével, vagy hozzájárulásának visszavonásával, postai úton vagy e-mailben a következő címre küldve:

Cím: Jánosik és Társai Kft. 3533 Miskolc Pf., 649.
E-mail cím: adatvedelem@janosikkft.hu

5.) Álláshirdetésre jelentkezés

Az adatkezelés célja a Felhasználó munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes elősegítése.
A toborzással, álláshirdetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez, személyes adatok önkéntes megadása szükséges. Ezen személyes adatok köre:

·        Név,
·        Email cím,
·        Telefonszám,
·        valamint biztonsági szolgálathoz történő jelentkezés esetében önéletrajz.

Ezen személyes adatokat a Jánosik és Társai Kft. honlapja automatikusan gyűjti és továbbítja az adott hirdetés kezeléséért felelős, jánosik és Társai Kft alkalmazásában lévő adatkezelőnek. A társaság minden területi egységének két fő adatkezelője van, akik az adatkezelésre egy dedikált email címet*1 használnak, ahova a honlap automatikusan küldi el a jelentkezők listáját a megadott személyes adatokkal. Az adatfeldolgozók más részére nem továbbítják, nem adják át ezen információkat, betartva ezáltal a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírásokat.

A személyes adatok a Jánosik és Társai Kft. toborzásra használt levelezéséből, és honlapjáról a cél megvalósulásakor, de legfeljebb 30 napon belül törli.

A Jánosik és Társai Kft. az e-mailben történő jelentkezés esetén, kifejezett írásos kérésre a jelentkezők adatát egy későbbi álláslehetőség reményében tovább (maximum 1 évig) is megőrzi.

*1 Toborzásra dedikált email címek:

Általános:                    allas@janosikkft.hu
Takarítás:                     allas.takaritas@janosikkft.hu
Építőipar:                     allas.epitoipar@janosikkft.hu;
Ingatlanüzemeltetés:    allas.uzemeltetes@janosikkft.hu  
Biztonsági szolgálat:     allas.orzes@janosikkft.hu
Külterület:                   allas.kulterulet@janosikkft.hu
Budapest:                     allas.budapest@janosikkft.hu

 

6.) Hírlevél feliratkozás

A Jánosik és Társai Kft. honlapja a feliratkozásokat automatikusan kezeli, a megadott adatokat csak a hírlevél terjesztésével kapcsolatban használja, harmadik félnek nem adja ki és leiratkozásig tárolja azokat.

Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.
A Jánosik és Társai Kft. a hírlevél feliratkozáskor a következő önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli:

·        Név,
·        Email cím.

Ezen személyes adatokhoz csak a honlap üzemeltetésért felelős (Jánosik és Társai Kft alkalmazásában álló) személy férhet hozzá, aki csak az előírt feladata erejéig kezelheti, írásos kérésre törölheti.

7.) Cookies (sütik) kezelése:

A Jánosik és Társai Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében az Ön (látogatók) kifejezett hozzájárulásával (sütik elfogadásával) a következő, személyes adatokat, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), az oldalt érintő böngészési szokásai. Domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.
A gyűjtött személyes adatokat kizárólag csak statisztikai céllal kezeljük, a honlap fejlesztése céljából, hogy a látogatók számára leginkább szükséges adatokat szolgáltassuk. A személyes adatokat a cél magvalósulásig, a statisztika elkészültének idejéig, de maximum 1évig kezeljük.

Google Analytics
A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/ 

A Google Analytics segítségével értékeljük ki statisztikai célokból a Double Click „dupla kattintásos” sütit. Ezt a sütit az Ads Manager segítségével, illetve az alábbi linkre kattintva tilthatja le: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en 

 

8.) Ajánlatkérések:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
A Jánosik és Társai Kft. az ajánlatkéréskor a következő személyes, üzleti adatokat kezeli:

·        Cég vagy magánszemély neve,
·        Email cím,
·        Telefonszám,
·        Ajánlatkérés tárgya,
·        Ajánlatkérés szövege.

A Jánosik és Társai Kft. honlapja a beérkezett ajánlatkérést annak megfelelően, hogy mely szervezeti egység lett kiválasztva, automatikusan annak email*2 címére továbbítja, ahol a kijelölt adatkezelők foglakoznak vele.
Az adatkezelő a Jánosik és Társai Kft. „Dokumentált információkezelési szabályzatának” megfelelő módon, iktatja, és ajánlatot készít, majd a megadott elérhetőségre elküldi az ajánlatkészítő részére. Az ajánlatkérés lezárta után a dokumentumokat „Dokumentált információkezelési szabályzatban” előírtak szerint archiválja. Az ajánlatkérésekhez az ezzel foglakozó adatkezelők, és azok vezetője férhet hozzá.

*2 Ajánlatkérések fogadására dedikált email címek:

Takarítás:                     takaritas@janosikkft.hu
Építőipar:                     epitoipar@janosikkft.hu;
Ingatlanüzemeltetés:    uzemeltetes@janosikkft.hu 
Biztonsági szolgálat:     orzes@janosikkft.hu
Külterület:                   kulterulet@janosikkft.hu

9.) Panaszkezelés:

A Jánosik és Társai Kft. panaszkezelésekor személyes adatot nem vesz fel honlapján. A panaszkezeléshez szükséges elérhetőségeket biztosítja, melyen az érintett személy panaszát elküldheti a társaság adatkezelésért felelős megbízottjához.  Természetesen a panasz megfogalmazásakor, az érintett személy beazonosításához szükségesek a személyes adatok egy bizonyos körének önkéntes megadása.
Levélben: 3501 Miskolc, Pf. 649.
E-mailben: panasz@janosikkft.hu ; adatvedelem@janosikkft.hu 
Üzleti magatartást sértő cselekmény bejelentését a compliance@janosikkft.hu email címen, vagy a “Kapcsolat” főmenü alatt található levelező felületen teheti meg.

10.) Kapcsolati adatkezelések:

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás kezelése.

A Jánosik és Társai Kft. kapcsolati menüjében található levelező felület a következő személyes, üzleti adatokat kezeli:

·        Cég vagy magánszemély neve,
·        Email cím,
·        Üzenet szövege.

A Jánosik és Társai Kft. honlapja a beérkezett üzeneteket annak megfelelően, hogy mely szervezeti egység az üzenet címzettje, automatikusan annak email*3 címére továbbítja, ahol a kijelölt adatkezelők foglakoznak vele.
Az adatkezelő az üzenet tárgyától függően a Jánosik és Társai Kft. „Dokumentált információkezelési szabályzatának”, vagy az „Adatkezelési szabályzatának” megfelelő módon járnak el, és válaszolnak az üzenetküldő részére. Az adatkezelés lezárta után a dokumentumokat „Dokumentált információkezelési szabályzatban”, vagy az „Adatkezelési szabályzatban”  előírtak szerint archiválja, vagy az adatkezelés után törli. Az adatkezeléshez az ezzel foglakozó adatkezelők, és azok vezetője férhet hozzá.

*3 Kapcsolati email címek:

Általános:                    janosik@janosikkft.hu
Takarítás:                     takaritas@janosikkft.hu
Építőipar:                     epitoipar@janosikkft.hu;
Ingatlanüzemeltetés:    uzemeltetes@janosikkft.hu
Biztonsági szolgálat:     orzes@janosikkft.hu
Külterület:                   kulterulet@janosikkft.hu

11.) Egyéb adatkezelések:

A Jánosik és Társai Kft. honlapján megjelenő képi, illetve videó anyagok adatkezelését, a szabályzatában meghatározottak szerint végzi. Zártkörű rendezvényeken készült fényképek, videó anyagok az azokon szereplő személyek önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg.
Az adatkezelő a reklám célból készült fényképeket, és videó anyagokat a szereplők önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg.
A szakcikkekben, belső újságban, nyomtatott sajtóban az érintettek önkéntes hozzájárulása után jelenteti meg fényképeiket.

12.)  Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Jánosik és Társai Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Jánosik és Társai Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban, a hatályos jogszabályi rendelkezésekben megfogalmazott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

13.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelésre a www.janosikkft.hu internetes oldalon található internetes tartalmakkal kapcsolatos adatkezelés a Felhasználó önkéntes, alapos és a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében mindenre kiterjedő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) annak 5.§ (1) bek. a) pontja, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR –  Európai uniós adatvédelmi rendelet).

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve az egyes érintett adatkezelések egyértelmű elfogadásával – választó mező segítségével – önkéntes megadásával adja meg.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelő szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerzi.

14.) A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat:  az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatbirtokos: az a magán, természetes, vagy jogi személy, akinek az adatait kezeljük.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

15.) Jogi nyilatkozat: adatkezelés szüneteltetése, adat módosítás, törlés

A magánszemély a személyes adatai felett rendelkezhet, tehát tiltakozhat a személyes adatának a kezelése, illetve annak átadása ellen, ennek eseteit jogszabály sorolja fel. Amennyiben a magánszemély tiltakozik, azt írásban teheti meg. A tiltakozásról a személyes adatokat kezelőnek legfeljebb 15 naptári napon belül ki kell vizsgálnia és döntenie szükséges. Az így meghozott döntésről írásban kap tájékoztatást a magánszemély. A döntésben ki kell térnie az adatkezelőnek arra is, hogy milyen intézkedést tett. A magánszemély a döntéssel szemben, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ha nem ért egyet azzal.

A magánszemély a rávonatkozó személyes adatok törlését kérheti.

Adatbirtokos jogai: adatbirtokos az Infotv. 14. § alapján az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában, meghatározott feltételek szerint

      a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
      b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
      c) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
      d) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
      e) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.

Amennyiben adatbirtokos kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintetett írásban, haladéktalanul tájékoztatja

     a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
     b) az érintetett megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, a kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát   a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. (Info tv. 21. § (1) bek. alapján)

Adatbirtokos jogorvoslati lehetősége:

Az adatbirtokos az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési  műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. (Infotv. 23. § (1) bek.)

16.) Adatbirtokos további jogai (tájékoztatás, tiltakozás, panasztétel)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira ésszabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatrögzítés helyétől függően meghatározott székhelyű bíróság illetékes.
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályi előírásokat.

Jogorvoslati lehetőséggel az illetékes budapesti székhelyű bíróságnál, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36(1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Jelen dokumentum az Adatkezelési Szabályzat 4. számú mellékletét képezi, amelynek az évenkénti felülvizsgálatát a Jánosik és Társai Kft. ügyvezetője kezdeményezte és jóváhagyta.