Languages

Jogi és Adatkezelési nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Általános szabály

Jánosik és Társai Kft. honlapjára történő belépéssel és a honlap használatával, tevőlegesen hozzájárul az „Adatkezelési nyilatkozatban” olvasható általános adatkezeléshez, valamint tudomásul veszi, és betartja az alábbiakban olvasható jogi nyilatkozatokat. A terület specifikus adatkezelésekhez az adott adatkezelés előtt egy chekbox (jelölő négyzet) kipipálásával járul hozzá, melynek szabályozását jelent „Adatkezelési nyilatkozat” tartalmazza.

Szerzői jog

A Jánosik és Társai Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll.  A Jánosik és Társai Kft. tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, saját fejlesztésű szoftverrel és más anyaggal kapcsolatosan szerzőként rendelkezhetnek, azokat kezelhetik, sokszorosíthatják, módosíthatják. Korlátozásokkal ezt harmadik személynek is engedélyezhetik. Ön jogosult a Jánosik és Társai Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jelleggel, nem kereskedelmi céllal. Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Jánosik és Társai Kft. nem ad garanciát. Sem a Jánosik és Társai Kft., sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Jánosik és Társai Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.  A Jánosik és Társai Kft. a honlap tartalmának változtatási jogát fenntartja, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

A Jánosik és Társai Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Jánosik és Társai Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Jánosik és Társai Kft. sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Jánosik és Társai Kft. vagy valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

 

Adatkezelési nyilatkozat

Általános tudnivalók

A Jánosik és Társai Kft.  tiszteletben tartja és védi a honlapja látogatói személyes adatait, és mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat az elvárható legnagyobb biztonsággal kezelje, sértetlenségét biztosítsa, kompromitálódását megakadályozza, és biztosítsa, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Jánosik és Társai Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a jelzet adatok kijelölt adatkezelői, és csak olyan mértékig, ami feladatuk ellátásához szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Jánosik és Társai Kft. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

A Jánosik és Társai Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat a Jánosik és Társai Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Jánosik és Társai Kft. személyes adatokat korlátozva gyűjt és dolgoz fel, miután a látogató önkéntesen hozzájárult az adatkezeléshez. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Jánosik és Társai Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Jánosik és Társai Kft-nél kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Jánosik és Társai Kft adatbázisából való törlését, postai úton vagy emailben a következő címre küldve:

Jánosik és Társai Kft. 3533 Miskolc Pf., 649.
szabo.gabor@janosikkft.hu       Szabó Gábor     marketing igazgató
info@janosikkft.hu                     László Vince      információbiztonsági megbízott

Álláshirdetésre jelentkezés

A toborzással, álláshirdetésre jelentkezéssel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételéhez, személyes adatok megadása szükséges. Ezen személyes adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám, valamint biztonsági szolgálathoz történő jelentkezés esetében önéletrajz.

Ezen személyes adatokat a Jánosik és Társai Kft. honlapja automatikusan gyűjti és továbbítja az adott hirdetés kezeléséért felelős adatkezelőnek. A társaság minden területi egységének két fő adatkezelője van, akik az adatkezelésre egy dedikált email címet*1 használnak, ahova a honlap automatikusan küldi el a jelentkezők listáját a megadott személyes adatokkal. Az adatfeldolgozók más részére nem továbbítják, nem adják át ezen információkat. A személyes adatok a Jánosik és Társai Kft. toborzásra használt levelezéséből a cél megvalósulásakor, de legfeljebb 30 napon belül törli. Emailben történő jelentkezés esetén, kifejezett írásos kérésre a jelentkezők adatát egy későbbi álláslehetőség reményében tovább (maximum 1 évig) is megőrizzük.

Hírlevél feliratkozás

A Jánosik és Társai Kft. a hírlevél feliratkozáskor a következő személyes adatokat kezeli: Név, Email cím. A Jánosik és Társai Kft. honlapja a feliratkozásokat automatikusan kezeli, a megadott adatokat csak a hírlevél terjesztésével kapcsolatban használja, harmadik félnek nem adja ki és leiratkozásig tárolja azokat.
Ezen személyes adatokhoz csak a honlap üzemeltetésért felelős (Jánosik és Társai Kft alkalmazásában álló) személy férhet hozzá, aki csak az előírt feladata erejéig kezelheti, írásos kérésre törölheti.

Cookies (sütik) kezelése

A Jánosik és Társai Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében az ön (látogatók) kifejezett hozzájárulásával (sütik elfogadásával) a következő, személyes adatokat, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), az oldalt érintő böngészési szokásai. Domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.
A gyűjtött személyes adatokat kizárólag csak statisztikai céllal kezeljük, a honlap fejlesztése céljából, hogy a látogatók számára leginkább szükséges adatokat szolgáltassuk. A személyes adatokat a cél magvalósulásig, a statisztika elkészültének idejéig, de maximum 1évig kezeljük.

Ajánlatkérések:

A Jánosik és Társai Kft. az ajánlatkéréskor a következő személyes, üzleti adatokat kezeli: Cég vagy magánszemély neve, Email cím, Telefonszám, Ajánlatkérés tárgya, Ajánlatkérés szövege.
A Jánosik és Társai Kft. honlapja a beérkezett ajánlatkérést annak megfelelően, hogy mely szervezeti egység lett kiválasztva, automatikusan annak email*2 címére továbbítja, ahol a kijelölt adatkezelők foglakoznak vele.
Az adatkezelő a Jánosik és Társai Kft. „Dokumentált információkezelési szabályzatának” megfelelő módon, iktatja, és ajánlatot készít, majd a megadott elérhetőségre elküldi az ajánlatkészítő részére. Az ajánlatkérés lezárta után a dokumentumokat „Dokumentált információkezelési szabályzatban” előírtak szerint archiválja. Az ajánlatkérésekhez az ezzel foglakozó adatkezelők, és azok vezetője férhet hozzá.

Panaszkezelés:

A Jánosik és Társai Kft. panaszkezelésekor személyes adatot nem vesz fel honlapján. A panaszkezeléshez szükséges elérhetőségeket biztosítja, melyen az érintett személy panaszát elküldheti a társaság adatkezelésért felelős megbízottjához.
Levélben: 3501 Miskolc, Pf. 649.
E-mailben: a panasz@janosikkft.hu címen.
Üzleti magatartást sértő cselekmény bejelentését a compliance@janosikkft.hu email címen, vagy a “Kapcsolat” főmenü alatt található levelező felületen teheti meg.

Kapcsolati adatkezelések:

A Jánosik és Társai Kft. kapcsolati menüjében található levelező felület a következő személyes, üzleti adatokat kezeli: Cég vagy magánszemély neve, Email cím, Üzenet szövege.
A Jánosik és Társai Kft. honlapja a beérkezett üzeneteket annak megfelelően, hogy mely szervezeti egység lett kiválasztva, automatikusan annak email*3 címére továbbítja, ahol a kijelölt adatkezelők foglakoznak vele.
Az adatkezelő az üzenet tárgyától függően a Jánosik és Társai Kft. „Dokumentált információkezelési szabályzatának”, vagy az „Adatkezelési szabályzatának” megfelelő módon járnak el, és válaszolnak az üzenetküldő részére. Az adatkezelés lezárta után a dokumentumokat „Dokumentált információkezelési szabályzatban”, vagy az „Adatkezelési szabályzatban”  előírtak szerint archiválja, vagy az adatkezelés után törli. Az adatkezeléshez az ezzel foglakozó adatkezelők, és azok vezetője férhet hozzá.

Egyéb adatkezelések:

A Jánosik és Társai Kft. honlapján megjelenő képi illetve videó anyagok adatkezelését, a szabályzatában meghatározottak szerint végzi. Zártkörű rendezvényeken készült fényképek, videó anyagok az azokon szereplő személyek önkéntes hozzájárulása után jelentek meg.
A reklám célból készült fényképek, és videó anyagok a szereplők önkéntes hozzájárulása után jelentek meg.
A szakcikkekben, belső újságban, nyomtatott sajtóban az érintettek önkéntes hozzájárulása után jelentek meg fényképeik.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Jánosik és Társai Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Jánosik és Társai Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban, törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Jogi nyilatkozat: adatkezelés szüneteltetése, adat módosítás, törlés

Adatbirtokos jogai: adatbirtokos az Infotv. 21. § (1) bekezdése alapján tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, illetve annak átadása ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Amennyiben adatbirtokos tiltakozással kíván élni, azt kérelemben kell jeleznie adatkezelő felé, aki

a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül azt meg­vizsgálja, annak megalapozottságáról érdemben dönt, s döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, ezzel egyidejűleg a tiltakozásról, továbbá megtett avagy tenni kívánt intézkedéseiről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. (Infotv. 21. § (2)- (3) bek.).

Adatbirtokos jogorvoslati lehetősége:

·       Amennyiben adatbirtokos adatkezelő tiltakozással érintett kérelmére adott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a benyújtott kérelemre adott válaszadási határidőt elmulasztja, adatbirtokos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. (Infotv. 21. § (4) bek.)

Adatátvevő/ 3.személy joga:

·      Ha Adatátvevő azaz 3. személy  jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, adatkezelő erről szóló értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az adatbirtokost is perbe hívhatja. (Infotv. 21. § (5) bek.)

·     Ha adatkezelő a  helyt adó tiltakozási kérelem ellenére elmulasztja értesíteni azon sze­mélyt/személye­ket, akik részére korábban az adat továbbításra került  az adatátvevő felvilágo­sítást kérhet adatkezelőtől az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körül­mények­ről az, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. (Infotv. 21. § (6) bek.)

Adatbirtokos jelen hozzájárulói nyilatkozatát azon előzetes tájékoztatás figyelembevételével tette meg, melyben tudomást szerzett azon tényről, hogy adatkezelő adatbirtokos adatát mindaddig nem törölheti, míg azt  adatkezelést törvény rendelte el).  Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adat­kezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. –Infotv. 21. § (7). Továbbá adatbirtokos előzetesen tájékoztatva lett arról is, hogy jelen nyilatkozatát utólag is bármikor visszavonhatja az  Infotv. 21. § -a alapján (Tiltakozás személyes adat kezelése ellen).

Az adatkezelésért felelős

Név: Jánosik és Társai Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Telephely, adatfeldolgozás helye: 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.

Adószám: 11066901-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-914812

 

*1 Toborzásra dedikált email címek:

Általános:                          allas@janosikkft.hu
Takarítás:                          allas.takaritas@janosikkft.hu
Építőipar:                          allas.epitoipar@janosikkft.hu;  allas.epitoipar2@janosikkft.hu
Ingatlanüzemeltetés:      allas.uzemeltetes@janosikkft.hu   
Biztonsági szolgálat:       allas.orzes@janosikkft.hu
Külterület:                        allas.kulterulet@janosikkft.hu

 

*2 Ajánlatkérések fogadására dedikált email címek:

Takarítás:                          takaritas@janosikkft.hu
Építőipar:                          epitoipar@janosikkft.hu;  epitoipar2@janosikkft.hu
Ingatlanüzemeltetés:      uzemeltetes@janosikkft.hu
Biztonsági szolgálat:       orzes@janosikkft.hu
Külterület:                        kulterulet@janosikkft.hu

 

*3 Kapcsolati email címek:

Általános:                          janosik@janosikkft.hu
Takarítás:                          takaritas@janosikkft.hu
Építőipar:                          epitoipar@janosikkft.hu; epitoipar2@janosikkft.hu
Ingatlanüzemeltetés:      uzemeltetes@janosikkft.hu
Biztonsági szolgálat:       orzes@janosikkft.hu
Külterület:                         kulterulet@janosikkft.hu